Διοτίμα > Νέα > Θέσεις Εργασίας > Διερμηνείς γαλλικά/αραβικά, Αθήνα, προθεσμία υποβολής 12/07/2020

Διερμηνείς γαλλικά/αραβικά, Αθήνα, προθεσμία υποβολής 12/07/2020

Posted by: Διοτίμα
Category: Θέσεις Εργασίας

Θέση: Διερμηνείς γαλλικά / αραβικά

Τοποθεσία: Αθήνα

Τύπος: Μερική  Απασχόληση

Προθεσμία υποβολής:12/07/2020

Το Κέντρο Γυναικείων Μελετών και Ερευνών Διοτίμα αναζητά διερμηνείς αραβικών/γαλλικών στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Strengthening MHR: Beyond Gender Stereotypes», που υλοποιείται στην Αθήνα με τη χρηματοδότηση του Foundation Open Society Institute (FOSI), με σκοπό την παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνικής στήριξης σε έφηβα αγόρια και άντρες πρόσφυγες επιζώντες έμφυλης βίας.

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Άριστη γνώση αραβικά/γαλλικά
 • Άριστη γνώση της ελληνικής ή και αγγλικής (προφορική – γραπτή)
 • Βασικές γνώσεις χρήσης Η/Υ και ίντερνετ
 • Προηγούμενη εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών διερμηνείας (ακόμα και εθελοντική) σε πρόσφυγες επιζώντες έμφυλης βίας ή/και βασανιστηρίων
 • Επιπρόσθετη γνώση Φαρσί ή/και Ουρντού θα συνεκτιμηθεί

Περιγραφή εργασιών:

 • Να μεταδίδει επακριβώς το περιεχόμενο και το ύφος της προφορικής επικοινωνίας
 • Να συνεργάζεται με υπομονή και σεβασμό με τις/τους εξυπηρετούμενους/ες ώστε να υπάρχει διασφάλιση ότι υπάρχει σωστή επικοινωνία και ότι κατανοούν απόλυτα όλες τις συζητήσεις και διαδικασίες
 • Να συνοδεύει τις/τους εξυπηρετούμενες/ους μαζί με την/τον κοινωνικό λειτουργό ή ψυχολόγο όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο
 • Να συνεργάζεται με όλα τα μέλη της υπόλοιπης ομάδας

Για να υποβάλετε αίτηση στείλτε το βιογραφικό στο [email protected] σημειώνοντας στο θέμα FOSI_INT_ATH. Παρακαλούμε όπως φροντίσετε τα συνημμένα αρχεία να έχουν στο τίτλο το επίθετο και το είδος του αρχείου Name_CV.
Οι θέσεις μπορεί να καλυφθούν και νωρίτερα από την καταλυτική ημερομηνία σε περίπτωση που βρεθούν οι κατάλληλες/οι υποψήφιες/οι, λόγω της άμεσης ανάγκης υλοποίησης τους προγράμματος.

———————————————————————————————————————————————————————

Interpreter Farsi/Arabic
Location:  Athens
Deadline:12/07/2020

The Center for Women’s Studies and Research – DIOTIMA, is implementing in collaboration with the Foundation Open Society Institute (FOSI), a project entitled “Strengthening MHR: Beyond Gender Stereotypes” which aims to offer mental health and psycho social support services to refugee boys and men, including survivors of gender-based violence (GBV) residing in Athens.

Required Skills:

 • Fluent in Arabic/French
 • Fluent in Greek or English (written & spoken)
 • Basic computer skills
 • Prior experience in working with refugees
 • Knowledge of Farsi and/or Urdu will be considered as an advantage

Description:

 • Provide accurate interpretation.
 • Cooperative and patient, able to treat beneficiaries.
 • Communicate accurately the content and style of oral.
 • Cooperate with patience and respect with the person to ensure that there is a good communication and that the people understand all the discussions and procedures.
 • To accompany the beneficiaries with the social worker or psychologist whenever necessary.
 • Work with all members of the rest of the team.

To apply, please send your CV to [email protected] by writing to FOSI_INT_ATH.Please ensure that the attached files have the adjective and file type in the title Name_CV / Name_Cover_Letter.