Δρόμοι συμμετοχής μεταναστών και μεταναστριών

Posted by: tzav
Category: Video

Parti-GE.MI. Ανοίγοντας δρόμους για τη συμμετοχή μεταναστών και μεταναστριών σε θεσμούς συλλογικής εκπροσώπησης- Συμβουλευτική υποστήριξη και ανάπτυξη δεξιοτήτων με την έμφυλη διάσταση”