Σεμινάρια επιμόρφωσης επαγγελματιών στο πλαίσιο του προγράμματος Survivor

Posted by: Διοτίμα
Category: Νέα

Το Κέντρο Διοτίμα ως φορέας υλοποίησης εκπαιδευτικών δράσεων πραγματοποιεί σεμινάρια για την επιμόρφωση επαγγελματιών και λειτουργών, με σκοπό την  αναγνώριση και  ολιστική αντιμετώπιση περιστατικών έμφυλης βίας.

Έτσι, στο πλαίσιο του τρέχοντος προγράμματος «Survivor: Ενίσχυση υπηρεσιών για επιζήσασες έμφυλης βίας», υλοποιείται ο πρώτος κύκλος σεμιναρίων (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Μυτιλήνη), με στόχο την η ανάπτυξη δεξιοτήτων των επαγγελματιών, ώστε να είναι σε θέση να αξιοποιούν αποτελεσματικά υπηρεσίες διερμηνείας και πολιτισμικής διαμεσολάβησης κατά την εξυπηρέτηση μεταναστριών και προσφυγισσών, που έχουν υποστεί έμφυλη βία.

Το δεύτερο σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 11/12/2018 , ενώ το τελευταίο θα πραγματοποιηθεί στην Μυτιλήνη, τον Ιανουάριο του 2019. Στο δεύτερο σεμινάριο  πήραν μέρος 21 επαγγελματίες  (κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι, κοινωνιολόγοι, παιδοψυχολόγοι και νομικοί) που εργάζονται με επιζήσασες έμφυλης βίας στο πλαίσιο δημόσιων φορέων, συγκεκριμένα: σε Συμβουλευτικά Κέντρα (Θεσσαλονίκη, Σέρρες, Κοζάνη, Καβάλα), σε ξενώνες γυναικών της Βόρειας Ελλάδας, καθώς και στο Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.

Αναλυτικά στόχοι των συγκεκριμένων εκπαιδεύσεων είναι η:

  • ανταλλαγή καλών πρακτικών γύρω από την πολιτισμική διαφοροποίηση μεταξύ των συμμετεχουσών
  • κατανόηση αρχών συνεργασίας με διαμεσολαβήτριες και διερμηνείς, καθώς και των βημάτων που απαιτούνται για τη βέλτιστη αξιοποίηση των υπηρεσιών τους
  • επικαιροποίηση των τεχνικών επικοινωνίας, ώστε να λαμβάνονται υπόψη και οι ανάγκες που προκύπτουν από τη συνεργασία με διερμηνείς
  • κατανόηση τρόπων προστασίας επαγγελματιών, συμπεριλαμβανομένων  και των διερμηνέων, από την επαγγελματική εξουθένωση μέσω  διεπιστημονικών ομαδικών δράσεων