Διοτίμα > Cases > Έμφυλη Βία στον Προσφυγικό Πληθυσμό > FM-OUT: Εξαναγκαστικοί γάμοι, εργαλεία για επαγγελματίες σε όλη την Ευρώπη

FM-OUT: Εξαναγκαστικοί γάμοι, εργαλεία για επαγγελματίες σε όλη την Ευρώπη

Κατάσταση : Ολοκληρωμένο

Το πρόγραμμα «FM-OUT: Εξαναγκαστικοί γάμοι, εργαλεία πρόληψης και υποστήριξης για επαγγελματίες στην Ευρώπη» συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης», για την περίοδο Απρίλιος 2020 – Απρίλιος 2022.

Συντονιστικός φορέας του προγράμματος είναι το Universitat Autònoma de Barcelona, ενώ στους φορείς υλοποίησης εκτός από το Κέντρο Διοτίμα συμπεριλαμβάνονται το Fundació SURT, οι Anonyme Kriseneinreichtung für Mädchen und junge Frauen mit Migrationshintergrund (PAPATYA) και το Voix de Femmes

Σκοπός

Το πρόγραμμα σκοπεύει να εκπαιδεύσει επαγγελματίες που εργάζονται με πιθανά θύματα εξαναγκαστικών γάμων (Forced Marriage), ώστε να ενισχυθεί η ικανότητα τους στην έγκαιρη ανίχνευση και εντοπισμό, στην κατάλληλη υποστήριξη, ιδίως σε περιπτώσεις που ανήκουν στη «γκρίζα ζώνη», όπου ο εκφοβισμός γίνεται δυσκολότερα αντιληπτός ή τα άτομα αδυνατούν να ζητήσουν βοήθεια.

Στόχοι

 • Εκτίμηση αναγκών και προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες, μέσω ποσοτικών και ποιοτικών ερευνητικών διαδικασιών
 • Ενίσχυση της κατάρτισης των επαγγελματιών σε 7 βασικούς τομείς, προκειμένου να βελτιωθούν οι υπηρεσίες υποστήριξης και οι διαδικασίες έγκαιρης βοήθειας
 • Αύξηση ευαισθητοποίησης επαγγελματιών και πολιτών
 • Μεταφορά γνώσεων και πορισμάτων του προγράμματος στους αρμόδιους φορείς χάραξης πολιτικής

Κύριες δραστηριότητες

 • Διεξαγωγή έρευνας σε 4 χώρες (Ισπανία, Ελλάδα, Βέλγιο και Γερμανία) σχετικά με τους εξαναγκαστικούς γάμους σε μεταναστευτικούς πληθυσμούς
 • Δημιουργία σχετικού διαδραστικού, ψηφιακού, εκπαιδευτικού υλικού
 • Διεξαγωγή επιμορφώσεων επαγγελματιών
 • Υλοποίηση ενημερωτικών και ψυχο-παιδαγωγικών δραστηριοτήτων για νέους/νέες
 • Δικτύωση με φορείς λήψης αποφάσεων για την ανάδειξη του ζητήματος και την παραγωγή προτάσεων για την αντιμετώπισή του

Ομάδες στόχου

Το έργο απευθύνεται πρωτίστως σε επαγγελματίες πρώτης γραμμής που εργάζονται σε τομείς της τυπικής/ άτυπης εκπαίδευσης, υγείας, στις αστυνομικές και δικαστικές αρχές, σε κοινωνικές υπηρεσίες κ.ά.

Προσδοκώμενα αποτελέσματα

 • Αυξημένη γνώση και ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών σχετικά με τον εξαναγκαστικό γάμο
 • Μεγαλύτερη ικανότητα πρόληψης και αντιμετώπισης του φαινομένου
 • Επέκταση και προσαρμογή δομών ώστε να συμπεριλαμβάνουν και τα θύματα που έχουν υποστεί εξαναγκαστικό γάμο
 • Συνεκτική και συντονισμένη προσέγγιση στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης
 • Ενίσχυση της συνεργασίας διαφορετικών φορέων
 • Εγγραφή του ζητήματος των εξαναγκαστικών γάμων στις πολιτικές και δημόσιες ατζέντες

Παραδοτέα

Δημιουργία σχετικού διαδραστικού, ψηφιακού, εκπαιδευτικού υλικού