Search
Close this search box.
Diotima logo
LILA
To έργο στοχεύει στην ενδυνάμωση των επιζωσών, ώστε να μπορέσουν να ξεφύγουν από κακοποιητικές σχέσεις και να ανακτήσουν την αυτονομία τους.

Το διακρατικό έργο «LILA: Ολοκληρωμένη υπηρεσία υποστήριξης one-stop που απευθύνεται σε επιζώσες έμφυλης βίας και στα παιδιά τους για την αντιμετώπιση των αναγκών που προέκυψαν από την πανδημία Covid-19» υλοποιείται στο πλαίσιο του CERV-2021-DAPHNE,  για το διάστημα 1 Μαρτίου 2022 – 28 Φεβρουαρίου 2024, με τη χρηματοδότηση της ΕΕ. Συντονιστής φορέας είναι η Asociación Bienestar y Desarrollo (Ισπανία) και εταίροι οι οργανώσεις:  Κέντρο Διοτίμα (Ελλάδα),  Fondazione ACRA (Ιταλία) και  Payoke (Βέλγιο). Το έργο θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο της κοινοπραξίας σε τέσσερις χώρες: Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα και Βέλγιο. Επισκεφτείτε τη σελίδα του έργου εδώ.

Σκοπός

Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος υποστήριξης επιζωσών έμφυλης βίας και των παιδιών τους, με βάση τις εξατομικευμένες ανάγκες τους και τις επιπτώσεις που βιώνουν εξαιτίας της πανδημίας Covid-19.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις μετανάστριες και προσφύγισσες και τα παιδιά τους, καθώς και σε θύματα εμπορίας και σεξουαλικής εκμετάλλευσης, ιδίως σε ανήλικα θύματα εμπορίας μέσω του loverboy modus operandi, καθώς οι ομάδες αυτές είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένες στην παραβίαση των δικαιωμάτων τους, σε πολλαπλές μορφές βίας και στις επιπτώσεις της πανδημίας.

Στόχοι

 • συμβολή στον εντοπισμό των αναγκών των επιζωσών στο πλαίσιο της πανδημίας
 • ενδυνάμωσης και αύξηση της ανθεκτικότητας των επιζωσών, ώστε να μπορέσουν να ξεφύγουν από κακοποιητικές σχέσεις και να ανακτήσουν την αυτονομία τους
 • ενίσχυση της οικονομικής τους ανεξαρτησίας
 • πρόληψη της παιδικής κακοποίησης και προώθηση της υποστήριξης της μητρότητας
 • αύξηση της ικανότητας των επαγγελματιών να παρέχουν υποστήριξη σε επιζώσες έμφυλης βίας
 • ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του ευρύτερου κοινού σχετικά με την έμφυλη βία
 • ενθάρρυνση της δικτύωσης και συνεργασίας των εμπλεκόμενων φορέων

Δράσεις

 • Κέντρο Πιλοτικών παρεμβάσεων υποστήριξης: Εφαρμογή σε πιλοτικό επίπεδο μιας σειράς ολοκληρωμένων και προσαρμοσμένων παρεμβάσεων με στόχο την παροχή πλήρους υποστήριξης σε γυναίκες που έχουν υποστεί έμφυλη βία και στα παιδιά τους και σε ανήλικα θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης (νεαρά κορίτσια και αγόρια). Οι παρεμβάσεις θα περιλαμβάνουν:
 1. ατομικές και ομαδικές συνεδρίες ώστε να ενισχυθούν οι δεξιότητες τους στην αποκατάσταση τραυμάτων, τη συναισθηματική ρύθμιση, την ψυχική ανθεκτικότητα κ.ά.
 2. εξειδικευμένη νομική συμβουλευτική, με στόχο την παροχή πληροφοριών σχετικά με τα δικαιώματα των γυναικών, τη νομοθεσία για την έμφυλη βία, το οικογενειακό δίκαιο, τα δικαιώματα των μεταναστριών/προσφυγισσών, την εργατική νομοθεσία, ενώ οι γυναίκες θα ενημερώνονται και για τις δημόσιες υπηρεσίες που παρέχουν δωρεάν νομική συνδρομή
 3. υποστήριξη σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο για την ένταξη τους στην αγορά εργασίας μέσω i) μαθημάτων: υπολογιστών, ξένων γλωσσών κ.α. ii) επαγγελματικού προσανατολισμού (αξιολόγηση προϋπηρεσίας και εργασιακής εμπειρίας, σύνταξη βιογραφικού, εξάσκηση σε συνεντεύξεις, καθοδήγηση κ.ο.κ.)
 4. διαμεσολάβηση για πρόσβαση στην αγορά εργασίας, υποστήριξη στην αναζήτηση εργασίας, μέσω της αναζήτησης εταιριών, παρακολούθησης της διαδικασίας επιλογής κά
 5. υποστήριξη των μητέρων που έχουν υποστεί έμφυλη βία, μέσω ατομικών και ομαδικών συνεδριών με αντικείμενο: τη μητρότητα (εγκυμοσύνη/τοκετός), τη φροντίδα του μωρού, σωματικές και συναισθηματικές αλλαγές κατά την εγκυμοσύνη, πρώτες βοήθειες για παιδιά, διατροφικές ανάγκες παιδιών, συναισθηματική διαχείριση πρώιμης παιδικής ηλικίας κ.ά.)

Στην Ελλάδα, το Κέντρο Πιλοτικών Παρεμβάσεων θα λειτουργήσει στη Θεσσαλονίκη από το Κέντρο Διοτίμα και θα παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης αποκλειστικά σε γυναίκες και κορίτσια.

 • Πρωτόκολλα:
 1.  έρευνα ανάλυσης αναγκών και κενών στις υπάρχουσες υπηρεσίες απόκρισης για την έμφυλη βία, όπως παρέχονται σε κάθε χώρα κατά τη διάρκεια και μετά την πανδημία Covid 19.  Αναλυτικά θα διερευνηθούν i) οι υπάρχουσες υπηρεσίες για επιζώσες με ιδιαίτερα έμφαση στις υπηρεσίες που απευθύνονται σε επιζώντα παιδιά, ii) το δημόσιο σύστημα απόκρισης στην έμφυλης βία σε κάθε μία από τις χώρες της Κοινοπραξίας iii) ανάγκες που εντοπίζονται σε επιζώσες και τα παιδιά τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Η έρευνα θα αφορά σε ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα και τα αποτελέσματα της θα δημοσιευθούν από τους εταίρους του έργου
 2. σχεδιασμός πρωτοκόλλου ψυχοκοινωνικής παρέμβασης, έτσι ώστε να εντοπιστεί και να αξιολογηθεί ο κίνδυνος που διατρέχουν οι επιζώσες και να προληφθεί η εκ νέου θυματοποίηση
 3. δημιουργία πλατφόρμας που θα συμπεριλαμβάνει τις υπηρεσίες υποστήριξης σε κάθε χώρα, στην περιοχή υλοποίησης του προγράμματος
 • Έκθεση:

Έκθεση αξιολόγηση του αντίκτυπου των πιλοτικών παρεμβάσεων, μέσω της συλλογής ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων, με σκοπό την καταγραφή καλών και κακών πρακτικών

 • Εκπαιδεύσεις:

Διαδικτυακές εκπαιδεύσεις, για την απόκτηση γνώσεων σχετικά με την έμφυλη βία, επαγγελματιών όπως: πάροχοι υγιειονομικής περίθαλψης, κρατικοί λειτουργοί σε δομές απασχόλησης, αστυνομικοί, δάσκαλοι κ.ά.

 • Καμπάνια:
 1. εκστρατεία ενημέρωσης που θα απευθύνεται i) στο ευρύ κοινό με στόχο την ευαισθητοποίηση του για τις πολλαπλές όψεις της έμφυλης βίας και την ενθάρρυνση του για την ανάληψη δράσης ii) σε επιζώσες και άτομα που βρίσκονται σε κίνδυνο έμφυλης βίας, με σκοπό την ενδυνάμωση και την ενθάρρυνση τους να αναζητήσουν βοήθεια
 2. lobbying campaign σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο που θα περιλαμβάνει τη διοργάνωση διήμερου συνεδρίου δικτύωσης στη Βαρκελώνη, στο οποίο θα συμμετάσχουν φορείς χάραξης πολιτικής, ακαδημαϊκοί και οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, που ασχολούνται με την υποστήριξη γυναικών και παιδιών επιζώντων έμφυλης βίας. Η κοινοπραξία θα μοιραστεί τα αποτελέσματα του έργου και των πιλοτικών παρεμβάσεων, με στόχο τη δέσμευση των προσκεκλημένων, για την ενσωμάτωση των καλών πρακτικών σε εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές.

Προσδοκώμενα αποτελέσματα

Το έργο “LILA” θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της πρόσκλησης CERV υποστηρίζοντας και βοηθώντας τις γυναίκες που πλήττονται άμεσα από την έμφυλη βία και τα παιδιά τους, με βάση τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, τη στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού, την οδηγία 2012/29/ΕΕ και τη Στρατηγική της ΕΕ για την Ισότητα των Φύλων.

Παραδοτέα

 • Έρευνα «Ανάλυση υπηρεσιών και σενάρια χωρών σχετικά με την έμφυλη βία μετά τον Covid 19 σε Ισπανία, Βέλγιο, Ελλάδα και Ιταλία»

Download PDF

 • Διαδικτυακά διακρατικά σεμινάρια για την ενίσχυση των ικανοτήτων των επαγγελματιών

Παρακολουθήστε τα videos

 • «Οδηγός ψυχοκοινωνικής παρέμβασης για κορίτσια και γυναίκες που έχουν υποστεί έμφυλη βία, και τα παιδιά τους»

Download PDF

 • Έκθεση αξιολόγησης

Download PDF 

 • Εφαρμογή πιλοτικών κέντρων υποστήριξης (Ισπανία, Βέλγιο, Ελλάδα και Ιταλία)

Download PDF 

 

share

πρόσφατα άρθρα

Μετάβαση στο περιεχόμενο