Διοτίμα > Cases > Έμφυλη Βία στον Προσφυγικό Πληθυσμό > Πολυτομεακή υποστήριξη έκτακτης ανάγκης σε ευάλωτα παιδιά και οικογένειες στη Λέσβο

Πολυτομεακή υποστήριξη έκτακτης ανάγκης σε ευάλωτα παιδιά και οικογένειες στη Λέσβο

Κατάσταση : Ολοκληρωμένο

Το πρόγραμμα με τίτλο «Πολυτομεακή υποστήριξη έκτακτης ανάγκης σε ευάλωτα παιδιά και οικογένειες στη Λέσβο – Οι επιζώσες GBV ή/και όσες διατρέχουν υψηλό κίνδυνο έμφυλης βίας εντοπίζονται και παραπέμπονται να λάβουν ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες, πραγματοποιείται διαχείριση περιστατικών και παρέχεται έκτακτη φιλοξενία”, υλοποιείται από το Κέντρο Διοτίμα, με χρηματοδότηση από τη UNICEF και την lRC Hellas ως επικεφαλής της κοινοπραξίας, για την περίοδο Φεβρουαρίου 2021- Μαρτίου 2022 (έως 15.3.2022).

Το πρόγραμμα αφορά την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας στον νέο καταυλισμό της Λέσβου, στον οποίο μετεγκαταστάθηκαν πρόσφυγες, μετά την καταστροφική πυρκαγιά στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) στη Λέσβο.

Σκοπός

Ο κύριος στόχος του προγράμματος είναι ο εντοπισμός, η καταγραφή και παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε επιζώσες έμφυλης βίας καθως και παροχή υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης φιλοξενίας για επιζώσσες βίας λόγω φύλου (GBV) και γυναίκες που βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο από βία λόγω φύλου, στο πλαίσιο διαχείρισης της υπόθεσης από ομάδα εξειδικευμένων επαγγελματιών (συντονιστής, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, διερμηνείς και κοινωνικοί επιστήμονες) και παραπομπές εσωτερικά και εξωτερικά σε αρμόδιους φορείς.

Δράσεις

Ενίσχυση της υπάρχουσας ομάδας διαχείρισης της έμφυλης βίας του Κέντρου Διοτίμα στη Λέσβο, με στόχο την ανταπόκριση στις αυξημένες ανάγκες.

Παρεμβάσεις της ομάδας διαχείρισης υποθέσεων SGBV στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ), για την καταγραφή του πληθυσμού, την ενημέρωση των υπηρεσιών του Κέντρου Διοτίμα, την παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, την παροχή έκτακτης στέγασης σε επιζώσες έμφυλης βίας (GBV) και γυναίκες με υψηλό κίνδυνο βίας λόγω φύλου και παραπομπές στις κατάλληλες υπηρεσίες.