ΠΕΡΣΕ-ΦΩΝΗ: Οδηγός πλοήγησης στις υπηρεσίες

Posted by: Διοτίμα
Category: Δημοσιεύσεις, Μεθοδολογικα εργαλεια-Οδηγοι

Στον οδηγό μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για το Σχέδιο δράσης ΠΕΡΣΕ-ΦΩΝΗ, τις Συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρέχονται σε άνεργες και εργαζόμενες γυναίκες, τα Εργαστήρια Ανάπτυξης Επαγγελματικών Δεξιοτήτων, τις Δομές του Σχεδίου που παρέχουν αυτές  οι υπηρεσίες. Ακόμα μπορείτε να μάθετε τις προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα, τους Δήμους της Αττικής στους οποίους υλοποιούνται οι παρεμβάσεις, το προφίλ των γυναικών που μπορούν να ωφεληθούν από της παρεμβάσεις του ΠΕΡΣΕ-ΦΩΝΗ καθώς και προϋποθέσεις και τους όρους συμμετοχής εργοδοτών / επιχειρήσεων στα προγράμματα του ΟΑΕΔ.

Το Σχέδιο υλοποιείται στην Αττική, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού προγράμματος Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση, Μέτρο 5.3 «Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Υπέρ των Γυναικών» και συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και 25% από το Ελληνικό Δημόσιο, στο πλαίσιο του Γ΄ΚΠΣ.

Download PDF