Αποτελεί ένα πιλοτικό εργαλείο-οδηγό των επαγγελματιών προς αξιοποίηση στις αντίστοιχες συμβουλευτικές διαδικασίες και ανατροφοδότηση από την πρακτική εφαρμογή του.

Περιλαμβάνει παραδείγματα και προτάσεις βήμα-προς-βήμα πρακτικής εφαρμογής στο πλαίσιο της συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών.

Το Εργαλείο περιλαμβάνει θεωρητικές προσεγγίσεις και εννοιολόγηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και του ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου από τη σκοπιά του φύλου ενώ συζητούνται τα υπάρχοντα μοντέλα ανάπτυξης κοινωνικών επιχειρήσεων.

Επιπλέον, αναπτύσσεται προβληματισμός για τα μοντέλα της επαγγελματικής συμβουλευτικής, τις δυντότητες παρέμβασης, τα όρια και τους περιορισμούς της.

Το μεγαλύτερο μέρος του Εργαλείου, είναι αφιερωμένο στον ίδιο το σχεδιασμό, την οργάνωση και διοίκηση των κοινωνικών επιχειρήσεων. Παρατίθεται, τέλος, η σχετική βιβλιογραφία.