Διοτίμα > Νέα > Δημοσιεύσεις > Μελέτες-Έρευνες > Συγκριτική έκθεση για την πρόληψη και απόκριση της έμφυλης βίας σε Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία και Ισπανία

Συγκριτική έκθεση για την πρόληψη και απόκριση της έμφυλης βίας σε Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία και Ισπανία

Posted by: tzav
Category: Δημοσιεύσεις, Μεθοδολογικα εργαλεια-Οδηγοι, Μελέτες-Έρευνες

Η «Συγκριτική έκθεση για την πρόληψη και απόκριση της έμφυλης βίας σε Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία και Ισπανία » υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του διακρατικού έργου DAPHNE –Building a safety net for refugee and migrant women . Το έργο ξεκίνησε το 2016 µε τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Daphne Strand και ολοκληρώθηκε το Νοέμβριο 2018. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε από 5 εταίρους σε 3 διαφορετικές χώρες: Differenza Donna Ιταλίας (Ιταλία), Fundació Surt (Ισπανία), Κέντρο Διοτίμα, ΚΕΘΙ και ΓΓΙΦ (Ελλάδα).

Σκοπός της παρούσας συγκριτικής έκθεσης είναι να ενισχυθούν οι πολιτικές των κρατών μελών της ΕΕ κατά της έμφυλης βίας. Στην έκθεση υπογραμμίζεται τόσο η έκταση του φαινομένου αλλά και η πολυπλοκότητα του, όπως ήρθε στο προσκήνιο ιδίως μετά την αύξηση των προσφυγικών ροών.

Ο εντοπισμός των κενών, των προκλήσεων αλλά και των ορθών πρακτικών, καθώς και η διατύπωση συστάσεων για μια πληρέστερη στρατηγική πρόληψης και αντιμετώπισης της έμφυλης βίας στις χώρες της ΕΕ, αποτελούν στόχο τόσο του προγράμματος αλλά και της παρούσας έκθεσης.  Οι γνώσεις που προέκυψαν αναμένουμε να συμβάλουν στην καλύτερη αντιμετώπιση της έμφυλης βίας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Συγγραφείς 

Μαρία Λιάπη

Αγγελική Σεραφείμ

Download PDF