Σύστημα επαγγελματικής συμβουλευτικής, mentoring & coaching

Posted by: Διοτίμα
Category: Δημοσιεύσεις, Μεθοδολογικα εργαλεια-Οδηγοι

Το εγχειρίδιο με τίτλο «Σύστημα επαγγελματικής συμβουλευτικής, mentoring & coaching» έχει σαν κύριο σκοπό να σκιαγραφήσει βασικά σημεία ανάπτυξης του θεσμού της επαγγελματικής Συμβουλευτικής ως πρακτική ένταξης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού σε μια επιχείρηση, λειτουργώντας πιθανά συμπληρωματικά σε άλλες πρακτικές που ακολουθεί μια επιχείρηση στην ανάπτυξη και διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού της.

Παράλληλος στόχος του είναι να δώσει το ερέθισμα στους αναγνώστες/τριες να προβληματιστούν, να επιλέξουν, να δοκιμάσουν και να δημιουργήσουν νέα αποτελεσματικότερη γνώση, η οποία θα διασφαλίζει τα συμφέροντα όλων των εμπλεκόμενων μερών.

Απευθύνεται σε:

· Εργοδότες και στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών που αναζητούν ευέλικτους και εναλλακτικούς τρόπους αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού τους
· Επαγγελματίες Συμβούλους Προσανατολισμού-Σταδιοδρομίας και κοινωνικούς επιστήμονες οι οποίοι εργάζονται στην προώθηση Σχεδίων Ισότητας και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε εργαζόμενες/ους
· Επαγγελματίες που ασχολούνται με το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης (δια-βίου μάθηση), και
· Όσους/ες εποπτεύουν προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας.

Το εγχειρίδιο εκπονήθηκε από το ΚΓΜΕ Διοτίμα, στο πλάισιο του έργου Κ.Π. EQUAL.

Download PDF