Search
Close this search box.
Έκκληση να αποσυρθεί το νομοσχέδιο για τη συνεπιμέλεια
Επιστολή οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών από την Ελλάδα και το εξωτερικό ενάντια στην υποχρεωτική συνεπιμέλεια.

Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, μεταξύ των οποίων και το Κέντρο Διοτίμα, συνυπογράφουν κοινή επιστολή στο πλαίσιο πανευρωπαϊκής εκστρατείας εναντίον του νομοσχεδίου που επιχειρεί να καταστήσει τη συνεπιμέλεια υποχρεωτική για όλα τα παιδιά στην Ελλάδα. Διαβάστε παρακάτω όλη την επιστολή:

Αθήνα, 11 Μαΐου 2021

Υπόψη κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, Πρωθυπουργού της Ελλάδας

Αγαπητέ κ. Μητσοτάκη,

Οι κάτωθι υπογράφοντες φορείς, έχουμε ενημερωθεί για το ανησυχητικό περιεχόμενο του ελληνικού νομοσχεδίου «Μεταρρυθμίσεις αναφορικά με τις σχέσεις γονέων και τέκνων και άλλα ζητήματα οικογενειακού δικαίου», που ο υπουργός Δικαιοσύνης έθεσε σε δημόσια διαβούλευση και σκοπεύει να θέσει προς ψήφιση στη Βουλή.

Οι διατάξεις του νομοσχεδίου αυτού παραβιάζουν κατάφωρα διεθνή, νομικά δεσμευτικά, κείμενα που αφορούν στα ανθρώπινα δικαιώματα για ασφάλεια και προστασία όλων των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας (κυρίως παιδιά και μητέρες) και συγκεκριμένα:

 • τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης (Ν. 4531/2018)
 • την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/29/ΕΕ για τα Δικαιώματα των Θυμάτων (Ν. 4478/2017)
 • τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού (Ν.2101/1992).

Το παιδί προσεγγίζεται με την οπτική μιας βαθιά πατριαρχικής κοινωνίας, ως παθητικός δέκτης άσκησης γονεϊκών δικαιωμάτων και όχι ως φορέας δικαιωμάτων. Συγκεκριμένα, το νομοσχέδιο αδιαφορεί για:

 •  το συμφέρον του παιδιού, το οποίο δεν εξετάζεται για κάθε παιδί ατομικά αλλά ορίζεται ότι για όλα τα παιδιά είναι μόνο η παρουσία και των δύο γονέων στη ζωή του παιδιού. Επιβάλει ως κανόνα την «από κοινού και εξίσου άσκηση της γονικής μέριμνας» για όλα τα παιδιά που οι γονείς τους δεν συμβιώνουν
 •  τη βούληση και την γνώμη του παιδιού: παρότι το νομοσχέδιο εισάγει πληθώρα υποχρεωτικών εξωδικαστικών διαδικασιών (ιδιωτικά συμφωνητικά, διαμεσολαβήσεις) πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το δικαστήριο, η γνώμη του παιδιού δεν προβλέπεται να ζητείται σε καμία από αυτές, παρά μόνο αν η υπόθεση φτάσει στο δικαστήριο. Το νομοσχέδιο εκθέτει τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας (παιδιά και μη κακοποιητικό γονέα, συνήθως μητέρες) σε μεγαλύτερο κίνδυνο από αυτόν στον οποίο ήδη βρίσκονται
 •  ο κανόνας της “από κοινού και εξίσου άσκησης της γονικής μέριμνας” υποχρεώνει το παιδί να βρίσκεται σε φυσική επαφή με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, «για τουλάχιστον 1/3 του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, εκτός εάν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας». Η άρνηση του τέκνου θεωρείται γονεϊκή αποξένωση από την πλευρά του άλλου γονέα, και τιμωρείται
  με αφαίρεση της γονικής μέριμνας
 •  για την εφαρμογή του προαναφερθέντα κανόνα, οι γονείς υποχρεώνονται σε πολλαπλές απευθείας επαφές και συνδιαλλαγές ενώ, για την τροποποίησή του, συνιστώνται ή καθίστανται υποχρεωτικές πολλαπλές διαμεσολαβήσεις (πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το δικαστήριο) με συνεδρίες ταυτόχρονης παρουσίας των δύο μερών, χωρίς καμία εξαίρεση για θύματα-δράστες ενδοοικογενειακής βίας
 •  τα γονεϊκά δικαιώματα του γονέα-δράστη και η επαφή του/της με το τέκνο δύναται να περιοριστούν ή να αφαιρεθούν μόνο μετά από οριστική καταδίκη για εγκλήματα ενδοοικογενειακής βίας ή κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Για την Ελληνική δικαστηριακή πραγματικότητα αυτό σημαίνει πως όλοι οι δράστες θα έχουν απρόσκοπτη πρόσβαση στα θύματά τους για περισσότερα από 2-5 χρόνια.

Γνωρίζοντας ότι στην Ελλάδα:

 •  η πλειονότητα των κακοποιημένων γυναικών που έχουν παιδιά με τους δράστες ενδοοικογενειακής βίας, δεν καταφεύγουν στα ποινικά δικαστήρια αλλά προσπαθούν να αποδράσουν από το κακοποιητικό περιβάλλον μέσω αποφάσεων αστικών δικαστηρίων, στα
  οποία προσφεύγουν για την έκδοση ασφαλιστικών μέτρων προστασίας/απαγόρευσης προσέγγισης του δράστη και για να ρυθμίσουν την κατάσταση σχετικά με την επιμέλεια και την επικοινωνία με τον άλλο γονέα, την διατροφή κλπ.
 •  η διαμεσολάβηση είναι υποχρεωτική για όλες τις αστικές υποθέσεις που αφορούν γονική μέριμνα, επιμέλεια και επικοινωνία με τα παιδιά προκειμένου να φτάσει η υπόθεση στο ακροατήριο (Ν. 4640/2019, αρθ. 6) και η ποινική διαμεσολάβηση συστήνεται έντονα για τα πλημμελήματα ενδοοικογενειακής βίας (Ν. 3500/2006)
 • δεν υπάρχει διακριτό Σύστημα Παιδικής Προστασίας, καμία διαδικασία υποχρεωτικής αναφοράς κακοποίησης/παραμέλησης παιδιού και καμία διαδικασία εποπτευόμενης επικοινωνίας γονέα-παιδιού
 •  η προστασία που παρέχεται στα θύματα ενδοοικογενειακής βίας είναι ανεπαρκής, επειδή οι περισσότερες από τις σχετικές διατάξεις της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης (άρθ. 51-53) και της Οδηγίας 2012/29/EU (άρθ. 19, 20 & 22-24) δεν έχουν ακόμη τεθεί σε εφαρμογή: δεν υλοποιείται αξιολόγηση και διαχείριση επικινδυνότητας, επείγοντα μέτρα αποκλεισμού (emergency barring orders) δεν μπορούν να εφαρμοστούν και οι παραβιάσεις ασφαλιστικών μέτρων/περιοριστικών όρων ούτε ελέγχονται, ούτε τιμωρούνται

Εκφράζουμε την έντονη ανησυχία μας ότι ένας τέτοιος Νόμος θα αποδυναμώσει περαιτέρω την ανεπαρκή προστασία που παρέχεται στα θύματα ενδοοικογενειακής βίας (μητέρες και παιδιά) καθώς θα τα εκθέσει σε μεγαλύτερο κίνδυνο από αυτόν στον οποίο ήδη βρίσκονται και θα παρεμποδίσει σε ακραίο βαθμό την πρόσβασή τους στη Δικαιοσύνη (Αστική και Ποινική) προκειμένου να ζητήσουν προστασία.

Οι παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και νομικά δεσμευτικών Διεθνών και Ευρωπαϊκών κειμένων δεν εξαφανίστηκαν επειδή απλώς προστέθηκε στο Άρθρο 1 η φράση: «οι διατάξεις του ερμηνεύονται και εφαρμόζονται σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις που δεσμεύουν τη Χώρα, ιδίως με τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, και δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι δικαιολογούν τη μη τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτές».

Πιστεύουμε ότι συμμερίζεστε την έντονη ανησυχία μας για όλα τα παιδιά και τις γυναίκες που θα επηρεάσει αυτό το νομοσχέδιο σε περίπτωση που γίνει νόμος της Ελλάδας και ότι κι εσείς, όπως εμείς, θα θέσετε σε προτεραιότητα την ασφάλεια και την ευημερία όλων των παιδιών και μητέρων που υφίστανται ενδοοικογενειακή βία.

Σας καλούμε να αποσύρετε το Νομοσχέδιο και να υποχρεώσετε τον Υπουργό Δικαιοσύνης να ξεκινήσει μια ανοιχτή και ουσιαστική διαβούλευση με όλους τους αρμόδιους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των ΜΚΟ και των γυναικείων οργανώσεων.

Με εκτίμηση,

Υπογράφουσες οργανώσεις

 1. A.L.E.G. Romania
 2. AC Vive Zene Bosnia and Herzegovina
 3. Alliance of Women in Slovakia Slovensko
 4. Asociación AMIGA por los derechos humanos de las mujeres Spain
 5. Asociatia Casa Ioana Romania
 6. Aspacia Foundation Spain
 7. Associació Helia Spain
 8. Associatio for Nonviolent Communication Slovenija
 9. Association des Femmes de l’Europe Meridionale (AFEM) Europe OING dotée de statut participatif auprès du Conseil de l’Europe
 10. Association française des femmes diplômées des universités France
 11. Associazione Toponomastica femminile Italia
 12. Bounds (UMAR) Portugal
 13. Ca la dona Spain
 14. Centre for Research and Action on Peace (KEDE) Women’s Organization – ΚΕΔΕ Κέντρο Έρευνας και Δράσεις για την Ειρήνη, Greece
 15. Community Safety and Mediation Center Romania
 16. Conexus Association Spain
 17. Counselling Line for Men and Boys Albania
 18. Counselling Line for Women and Girls (National Helpline 116117) Albania
 19. Creación Positiva Spain
 20. Cultural-Humanitarian Fund “Sukhumi” Georgia
 21. Dissens – Institute for Education and Research e.V. Germany
 22. Dziewuchy Berlin Germany
 23. ECICW – European Centre of the International Council of Women Europe
 24. Encore féministes ! France
 25. European Alternatives France
 26. European Anti-Violence Network Greece
 27. European Network of Women – Greece
 28. Feminist Collectivity Theodora Greece
 29. Fundació Aroa (Aroa Foundation) Spain
 30. Garance ASBL Belgium
 31. Gender studies center, Panteion University, Greece
 32. Gender Studies Research Group – University of Balearic Islands Spain
 33. ICBT – Institute of Cognitive Behavioral Therapy Albania
 34. In Bona Fide Croatia
 35. International Council of Polish Women Poland
 36. Maghweb Italy
 37. Marche mondiale des femmes /Suisse Suisse
 38. Mediterranean Institute of Gender Studies Cyprus
 39. Munincipality of Agios Dimitrios – Attica Greece
 40. Necuvinte Association Romania
 41. Network Forum Malta
 42. Observatori d’Igualtat de Tracte i Oportunitats Spain
 43. Partito della Rifondazione Comunista Italia
 44. positive change service United Kingdom
 45. Public Union “Clean World” AID to Women Azerbaijan
 46. Respect United Kingdom
 47. Romanian Women’s Lobby Romania
 48. Romski centar za žene i decu Serbia
 49. Scottish Rural Action Scotland
 50. Sisters Uncut Manchester United Kingdom
 51. Sitges Voluntaris Socials Spain
 52. Social Intervention for West Athens _Citizens’ Initiative Greece
 53. StoP – Stadtteile ohne Partnergewalt e.V./Prof. Dr. Sabine
 54. Stövesand Germany
 55. The Drive Partnership UK
 56. The European Network of work with perpetrators WWP EN Germany
 57. The Healing Tree community for Mental Health (Koin.S.Ep/Social Enterprise) Greece
 58. The House of Women for Empowerement & Emancipation (Το Σπίτι των Γυναικών, για την Ενδυνάμωση & τη Χειραφέτηση) Greece
 59. “TOMOV” Women’s rights association Greece
 60. Toutes Aux Frontières /groupe suisse Suisse
 61. UMAR – União de Mulheres Alternativa e Resposta (Women’s Association) Portugal
 62. Una Casa per l’Uomo Italia
 63. Union of Women Associations of Heraklion Prefect – Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου & Νομού Ηρακλείου Greece
 64. Unizon Sweden
 65. WAVE Network Europe
 66. Women Center “Light Steps” Albania
 67. Women’s Law Center Republic of Moldova
 68. Women’s Aid Federation of England United Kingdom
 69. Women’s Law Center Republic of Moldova
 70. Women’s Support and Information Centre NPO Estonia
 71. Xarxa Europea d Dones Periodistes Spain
 72. YWCA of Greece (XEN Ελλάδος) Greece
 73. Zéromacho – des hommes contre la prostitution et pour l’égalité France
 74. Zukunftskonvent Germany Germany
 75. Γραμματεία Ισότητας ΟΤΟΕ Greece
 76. Δήμος Μεταμόρφωσης Greece
 77. Ένωση Αμερικανίδων Ελλάδος, Greece
 78. Θρυαλλίδα Σύλλογος Κοινωνικής και Πολιτιστικής Παρέμβασης, Greece
 79. Κέντρο Διοτίμα Greece
 80. Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Δήμου Βέροιας, Greece
 81. Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών Δήμου Λαμιέων, Greece
share

πρόσφατα άρθρα

Μετάβαση στο περιεχόμενο