Search
Close this search box.
μια σειρά από συνδετήρες αλληλένδετους μεταξύ τους, σπασμένη στη μέση
Appeal to withdraw co-custody bill
81 Civil Society organizations from Greece and abroad co-sign a joint letter for the co-custody bill.

81 Civil Society organizations from Greece and abroad, including the Diotima Center, co-sign a joint letter as part of a pan-European campaign against the bill that attempts to make co-custody mandatory for all children in Greece. Read the entire letter below:

Athens, May 11, 2021

To the attention of Mr. Kyriakos Mitsotakis, Prime Minister of Greece

Dear Mr. Mitsotakis,

We, the undersigning Organizations, have been made aware of the alarming content of the Greek Bill entitled “Reforms regarding parent-child relations and other family law issues” that the Greek Minister of Justice set on public consultation and intends to propose for voting to the Greek Parliament.

Its provisions blatantly violate legally binding International instruments regarding the human rights of all domestic violence victims (children and mothers mainly) to safety and protection, specifically:

 • Istanbul Convention, (Law 4531/2018)
 • 2012/29/EU Directive on Victims’ Rights  (Law 4478/2017)
 • UN Convention on the Rights of the Child (Law 2101/1992)

The child is approached from the perspective of a deeply patriarchal society, as a passive recipient of the exercise of parental rights, not as a rights holder; namely, the Bill is indifferent to the childs’:

 • best interest, which is not assessed for each child individually but is exclusively considered to be the presence of two parents in her/his life for ALL children; it imposes “joint and evenly exercised parental custody” as the rule for ALL children with separated parents
 • will and opinion: even though it introduces a plethora of mandatory extrajudicial proceedings (private contracts, mediations) before, during, and after court, the child’s opinion is not to be sought in any of them, unless the case reaches the court.

Domestic violence victims (children and non-abusive parents, mostly mothers) are exposed by the Bill to a greater danger than they were already in:

 • the rule of “joint and evenly exercised parental custody” obliges the child to be in physical contact with the parent s/he doesn’t reside with, “for at least 1/3 of the total communication time, unless this parent requests shorter time”; the child’s refusal is considered parental alienation by the other parent, punishable by removal of custody
 • for implementing the aforementioned rule, parents are mandated to multiple direct contacts and conciliations while, for modifying it, multiple mediations (before, during, and after court) are recommended or mandated, in which sessions of the simultaneous presence of the two parties is the only option; there is no exception for domestic violence victims-perpetrators
 • the parental rights of the parent-perpetrator and his/her contact with the child can be restricted or ceased only after being convicted by the court of the first instance for crimes of domestic violence or crimes against sexual freedom or crimes of financial exploitation of sexual life; in Greek courts’ reality, this means that ALL perpetrators are granted unhindered access to their victims for more than 2-5 years.

Knowing that in Greece:

 • the majority of abused women who have children with their abusers, don’t resort to penal courts for the domestic violence they are suffering; instead, they try to escape from the abusive home via civil court decisions, in order to obtain restriction/protection orders against the perpetrator and to regulate the situation for children’s custody and contact with the other parent, child support, etc.
 • mediation is mandatory for all cases concerning parental custody and contact with children in order for the case to reach the civil court (Law 4640/2019, art. 6) and penal mediation is strongly recommended for misdemeanors of domestic violence (Law 3500/2006)
 • there is no discrete Child Protection System, no process for mandatory reporting of child abuse/neglect, and no process for supervised parental contact
 • the protection provided to domestic violence victims is inadequate because most of the related provisions of the Istanbul Convention (art. 51-53) and of the 2012/29/EU Directive (Art 19, 20 & 22-24) are still inactive: inexistent risk assessment and management, emergency barring orders cannot be enforced, while breaches of restraining/protection orders are neither monitored or punished

We express our great concern that such a Law will further weaken the inadequate protection that is currently provided to domestic violence victims (mothers and children) because it will expose them to greater risk than they are already in and will extremely impede their access to Justice (Civil and Penal) in order to ask protection.

The violations of human rights and of legally binding, International and European, instruments DO NOT disappear by the simple addition, in Article 1, of the phrase “its provisions are interpreted and applied in accordance with the legally binding for the country international conventions, in particular the Istanbul Convention, and can not be considered as justifying the non-compliance with the obligations arising from them”.

We trust that you share our great concern for all children and women that will be affected in case this Bill becomes a Greek Law and that you, like us, will prioritize the safety and well-being of all children and mothers who suffer domestic violence.

WE CALL you to withdraw this Bill and compel the Minister of Justice to initiate an open and substantive consultation with ALL competent agencies, including NGOs and Women Organizations.

Most respectfully,

Signatories

 1. A.L.E.G. Romania
 2. AC Vive Zene Bosnia and Herzegovina
 3. Alliance of Women in Slovakia Slovensko
 4. Asociación AMIGA por los derechos humanos de las mujeres Spain
 5. Asociatia Casa Ioana Romania
 6. Aspacia Foundation Spain
 7. Associació Helia Spain
 8. Associatio for Nonviolent Communication Slovenija
 9. Association des Femmes de l’Europe Meridionale (AFEM) Europe OING dotée de statut participatif auprès du Conseil de l’Europe
 10. Association française des femmes diplômées des universités France
 11. Associazione Toponomastica femminile Italia
 12. Bounds (UMAR) Portugal
 13. Ca la dona Spain
 14. Centre for Research and Action on Peace (KEDE) Women’s Organization – ΚΕΔΕ Κέντρο Έρευνας και Δράσεις για την Ειρήνη, Greece
 15. Community Safety and Mediation Center Romania
 16. Conexus Association Spain
 17. Counselling Line for Men and Boys Albania
 18. Counselling Line for Women and Girls (National Helpline 116117) Albania
 19. Creación Positiva Spain
 20. Cultural-Humanitarian Fund “Sukhumi” Georgia
 21. Dissens – Institute for Education and Research e.V. Germany
 22. Dziewuchy Berlin Germany
 23. ECICW – European Centre of the International Council of Women Europe
 24. Encore féministes ! France
 25. European Alternatives France
 26. European Anti-Violence Network Greece
 27. European Network of Women – Greece
 28. Feminist Collectivity Theodora Greece
 29. Fundació Aroa (Aroa Foundation) Spain
 30. Garance ASBL Belgium
 31. Gender studies center, Panteion University, Greece
 32. Gender Studies Research Group – University of Balearic Islands Spain
 33. ICBT – Institute of Cognitive Behavioral Therapy Albania
 34. In Bona Fide Croatia
 35. International Council of Polish Women Poland
 36. Maghweb Italy
 37. Marche mondiale des femmes /Suisse Suisse
 38. Mediterranean Institute of Gender Studies Cyprus
 39. Munincipality of Agios Dimitrios – Attica Greece
 40. Necuvinte Association Romania
 41. Network Forum Malta
 42. Observatori d’Igualtat de Tracte i Oportunitats Spain
 43. Partito della Rifondazione Comunista Italia
 44. positive change service United Kingdom
 45. Public Union “Clean World” AID to Women Azerbaijan
 46. Respect United Kingdom
 47. Romanian Women’s Lobby Romania
 48. Romski centar za žene i decu Serbia
 49. Scottish Rural Action Scotland
 50. Sisters Uncut Manchester United Kingdom
 51. Sitges Voluntaris Socials Spain
 52. Social Intervention for West Athens _Citizens’ Initiative Greece
 53. StoP – Stadtteile ohne Partnergewalt e.V./Prof. Dr. Sabine
 54. Stövesand Germany
 55. The Drive Partnership UK
 56. The European Network of work with perpetrators WWP EN Germany
 57. The Healing Tree community for Mental Health (Koin.S.Ep/Social Enterprise) Greece
 58. The House of Women for Empowerement & Emancipation (Το Σπίτι των Γυναικών, για την Ενδυνάμωση & τη Χειραφέτηση) Greece
 59. “TOMOV” Women’s rights association Greece
 60. Toutes Aux Frontières /groupe suisse Suisse
 61. UMAR – União de Mulheres Alternativa e Resposta (Women’s Association) Portugal
 62. Una Casa per l’Uomo Italia
 63. Union of Women Associations of Heraklion Prefect – Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου & Νομού Ηρακλείου Greece
 64. Unizon Sweden
 65. WAVE Network Europe
 66. Women Center “Light Steps” Albania
 67. Women’s Law Center Republic of Moldova
 68. Women’s Aid Federation of England United Kingdom
 69. Women’s Law Center Republic of Moldova
 70. Women’s Support and Information Centre NPO Estonia
 71. Xarxa Europea d Dones Periodistes Spain
 72. YWCA of Greece (XEN Ελλάδος) Greece
 73. Zéromacho – des hommes contre la prostitution et pour l’égalité France
 74. Zukunftskonvent Germany Germany
 75. Γραμματεία Ισότητας ΟΤΟΕ Greece
 76. Δήμος Μεταμόρφωσης Greece
 77. Ένωση Αμερικανίδων Ελλάδος, Greece
 78. Θρυαλλίδα Σύλλογος Κοινωνικής και Πολιτιστικής Παρέμβασης, Greece
 79. Κέντρο Διοτίμα Greece
 80. Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Δήμου Βέροιας, Greece
 81. Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών Δήμου Λαμιέων, Greece
share

recent news

Skip to content