ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Το ΚΓΜΕ Διοτίμα παρέχει μια σειρά από ολοκληρωμένες υπηρεσίες με στόχο τη στήριξη και ενδυνάμωση γυναικών ή ομάδων γυναικών. Όλες οι  υπηρεσίες για τις επωφελούμενες είναι δωρεάν. Σε όλα τα στάδια διασφαλίζεται η απόλυτη εμπιστευτικότητα των προσωπικών στοιχείων, καθώς και ο σεβασμός στην ατομική βούληση, τις επιλογές και το βίωμα της κάθε γυναίκας.

Νομική βοήθεια σε γυναίκες (ημεδαπές και μετανάστριες) που έχουν υποστεί έμφυλη βία και έχουν περιορισμένο ετήσιο εισόδημα, στερούμενες την πρόσβαση σε πληροφορίες και νομική υπεράσπιση. Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν νομική στήριξη για προσφυγή στη δικαιοσύνη, με πλήρη κάλυψη των εξόδων για ζητήματα σχετιζόμενα με την έμφυλη βία (αγωγή διαζυγίου, αγωγή διατροφής, μήνυση).

Νομική στήριξη για πρόσφυγες και προσφύγισσες που έχουν υποστεί έμφυλη βία, και διαμένουν στον αστικό ιστό ή τις δομές φιλοξενίας προσφύγων. Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν νομική βοήθεια κατά τη διάρκεια των διαδικασιών ασύλου (συγγραφή υπομνήματος, συνοδεία, παρακολούθηση συνέντευξης, προσφυγή), καθώς και τη νομική στήριξη για προσφυγή στη δικαιοσύνη για ζητήματα σχετιζόμενα με την έμφυλη βία. Επίσης παρέχεται εξατομικευμένη νομική συμβουλευτική.

Αν είσαι γυναίκα, που έχεις υποστεί έμφυλη βία και πλήρεις τις παραπάνω προϋποθέσεις, απευθύνσου άμεσα, κάθε Δευτέρα-Παρασκευή, 12:00-17:00, στο 210-3244380

Ψυχοκοινωνική υποστήριξη σε επιβιώσασες/επιβιώσαντες έμφυλης βίας με έμφαση στον προσφυγικό πληθυσμό, που διαμένει στις δομές φιλοξενίας και στον αστικό ιστό, στην Αττική και τη Βόρεια Ελλάδα. Οι υπηρεσίες παρέχονται από ομάδα επαγγελματιών, εξειδικευμένων στη διαχείριση περιστατικών έμφυλης βίας (ψυχολόγοι, κοινωνικές λειτουργοί, διερμηνείς / πολιτισμικές διαμεσολαβήτριες), και συμπεριλαμβάνουν διαδικασίες συνοδείας και διαμεσολάβησης σε δημόσιες/τοπικές υπηρεσίες (αστυνομία, κοινωνικές υπηρεσίες, οργανισμούς υγείας και ασφάλισης, ξενώνες).

Υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής ανέργων και εργαζομένων γυναικών, γηγενών και μεταναστριών. Στόχος αυτών των υπηρεσιών είναι να ενημερωθούν οι επωφελούμενες για τις συνθήκες στην αγορά εργασία, να λάβουν εξατομικευμένη υποστήριξη, να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους, και να προετοιμαστούν επαγγελματικά για την ένταξη τους στην αγορά εργασίας ή για τη δημιουργία της δική τους, ατομικής ή συνεταιριστικής επιχείρησης.

Αν η οργάνωση ή το προσωπικό σας στο πεδίο, γνωρίζει αντίστοιχες περιπτώσεις, μπορείτε να τις παραπέμψετε στο Κέντρο, στέλνοντας email στο [email protected] . Διαφορετικά καλέστε απ’ ευθείας στο 210 8816405