Διοτίμα > Cases > Εργασία

FemPower

 • Posted by: tzav

Women going digital: Κατάρτιση ανέργων γυναικών σε τεχνολογικές δεξιότητες

 • Posted by: tzav

Γεφυρώνοντας το χάσμα αμοιβών ανάμεσα στα φύλα

 • Posted by: tzav

ΦΕΜ-ΑΤΤΙΚΑ: Δράσεις ενδυνάμωσης ευπαθών ομάδων γυναικών

 • Posted by: Διοτίμα

Γεφυρώνοντας το κενό: Αλληλεγγύη και υποστήριξη γυναικών

 • Posted by: tzav

Σχέδιο δράσης για την προώθηση των γυναικών στα συλλογικά όργανα της ΓΣΕΒΕΕ

 • Posted by: Διοτίμα

ΣΥΝ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ολοκληρωμένη παρέμβαση για μετανάστες και μετανάστριες

 • Posted by: Διοτίμα

EPIM : Μετανάστριες και ΜΜΕ

 • Posted by: tzav

Σχέδιο δράσης «Νίκη»

 • Posted by: tzav

Σχέδιο δράσης «Αλληλεγγύη γυναικών»

 • Posted by: Διοτίμα

Ένταξη μεταναστριών στην αγορά εργασίας και στην οικονομία

 • Posted by: Διοτίμα

Ίσες ευκαιρίες και ανάπτυξη

 • Posted by: tzav

ΣΥΝΠΡΑΞΙΣ: Συνεργασία για την απασχόληση

 • Posted by: tzav

ΠΕΡΣΕ-ΦΩΝΗ: Oλοκληρωμένες παρεμβάσεις υπέρ των γυναικών

 • Posted by: Sociality

Ανάπτυξη συστήματος ποιότητας των υπηρεσιών συμβουλευτικής στήριξης

 • Posted by: tzav

Γυναίκες, απασχόληση και τοπική οικονομία στο Αιγαίο

 • Posted by: tzav

Δράσεις για την καταπολέμηση του διαχωρισμού στο χώρο εργασίας

 • Posted by: tzav