Υπηρεσίες υποστήριξης προσφυγισσών

Diotima logo

Υλοποιούνται δράσεις διαχείρισης περιστατικών έμφυλης βίας και παροχής νομικής βοήθειας, πρόληψης και ενδυνάμωσης της προσφυγικής κοινότητας.

Community linkage

Diotima logo

Το έργο επιδιώκει την ενίσχυση των ικανοτήτων των μεταναστριών για την υποστήριξη επιζωσών στο πλαίσιο της κοινότητας.

Υπηρεσίες ενδυνάμωσης επιζώντων

Diotima logo

Το πρόγραμμα στοχεύει στην παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε έφηβους και νέους πρόσφυγες – επιζώντες έμφυλης βίας και βασανιστηρίων.

FM-OUT

Diotima logo

Το πρόγραμμα επιδιώκει την πρόληψη των εξαναγκαστικών γάμων μέσω της εκπαίδευσης των επαγγελματιών που εργάζονται στο πεδίο.

GRIPP

Diotima logo

Το έργο σκοπεύει στην ευαισθητοποίηση των εργαζομένων που δουλεύουν με άτομα σε κίνηση, ώστε να αναγνωρίζουν τις έμφυλες ανισότητες σε ποικίλα πολιτισμικά περιβάλλοντα.

Survivor

Diotima logo

Σκοπός του είναι να ενισχυθεί η ποιότητα και προσβασιμότητα των ελληνικών υπηρεσιών για τις προσφύγισσες και μετανάστριες επιζώσες έμφυλης βίας.

Girls on the move

Diotima logo

Πρόκειται για την πρώτη έρευνα που διεξάγεται για ανήλικα κορίτσια στη χώρα μας καλύπτοντας ένα σημαντικό κενό.

Μετάβαση στο περιεχόμενο