ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Το Κέντρο Διοτίμα, από το 1989 μέχρι και σήμερα, σχεδίασε και υλοποίησε δεκάδες δράσεις πολλές από τις οποίες χρηματοδοτήθηκαν από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους, μέσω ευρωπαϊκών, εθνικών και συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Στον κατάλογο που ακολουθεί, μπορείτε να δείτε τα βασικά στοιχεία για κάθε πρόγραμμα που υλοποιήθηκε από το 2002 έως σήμερα. Για παλαιότερα προγράμματα, παρακαλούμε απευθυνθείτε στα γραφεία του Κέντρου.